Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Leadership

Dr. Suava (Slawomira) Zbierski-Salameh jest założycielką i przewodniczącą Instytutu Haverford Publicznej Socjologii. Przez kilka lat zajmowała funkcje w komitecie wykonawczym Center for Peace and Global Citizenship/Centrum Pokoju i Obywatelstwa Globalnego oraz w radzie konsultacyjnej ds. Współpracy Międzynarodowej/Studiów Za Granicą/Study Abroad Programme w Haverford College. Jest autorką książki Bitter Harvest: Antecedents and Consequences of Property Reform in Postsocialist Poland (Lexington Books, 2013). Jej artykuły pojawiły się w wielu czasopismach recenzowanych, włączając w to American Journal of Sociology, a także w książkach - na przykład Uncertain Transitions (1999). Jej obszary zainteresowań to socjologia polityczna oraz ekonomiczna, socjologia zdrowia i chorób oraz socjologia wsi i rolnictwa. Dr. Suava jest członkinią American Sociological Association (ASA) oraz International Sociological Association (ISA). Jako przewodnicząca IHPS współpracuje z prezydentem ISAw Inicjatywach Prezydenckich tej organizacji skupiających się na wspomaganiu młodych socjologów z globalnych peryferii oraz na zwalczaniu przemocy społecznej, szczególnie tej wobec kobiet.